Kolej Kemahiran Pure Technics

KOLEJ KEMAHIRAN PURE TECHNICS

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KUALITI

tkk

PENGENALAN KURSUS

Kursus ini memberi penumpuan mengenai asas pemeriksaan produk dengan menggunakan alatan pengukuran dan mengenali jenis-jenis kecacatan produk. Selepas itu, pelatih akan didedahkan kepada proses penyeliaan bagi pengurusan kualiti seperti menguruskan dokumen-dokumen kualiti, mengurus maklumbalas pelanggan, mengurus penerimaan kualiti produk serta keselamatan di tempat kerja. Seterusnya pelatih akan didedahkan mengenai bahagian pengurusan untuk merancang dan mengawal perjalanan kualiti syarikat.

Pelatih akan dinilai berdasarkan Panduan Perlaksanaan Sistem Penilaian yang dikeluarkan oleh JPK. Sistem yang digunakan adalah sistem penilaian sediaada (berterusan). Di akhir program ini (selepas pelatih terampil untuk kesemua unit pembelajaran), perantis akan dinilai dalam peperiksaan akhir yang merangkumi kedua-dua bahagian teori dan praktikal.

TAHAP YANG DITAWARKAN

 

TAHAP 2 & 3, SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

TAHAP 2:  KAWALAN KUALITI INDUSTRI

UNIT PEMBELAJARAN

 • CU1  PRODUCT/PROCESS INSPECTION
 • CU2  PRODUCT/PROCESS INSPECTION
 • CU3  PROCESS QUALITY IMPROVEMENT

Tempoh latihan: 12 bulan

TAHAP 3:  JAMINAN KUALITI INDUSTRI (PEMBUATAN)

UNIT PEMBELAJARAN

 • CU1  QUALITY ASSURANCE STANDARD OPERATING PROCEDURE PREPARATION
 • CU2  STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) APPLICATION
 • CU3  RECORD CONTROL
 • CU4  MEASURING EQUIPMENT CALIBRATION
 • CU5  SHOP FLOOR QUALITY IMPROVEMENT
 • CU6  PRODUCT/PROCESS NON-CONFORMANCE CONTROL
 • CU7  PRODUCT QUALITY ACCEPTANCE
 • CU8  CUSTOMER FEEDBACK / RESPONSE / SURVEY
 • CU9  SUPERVISORY FUNCTIONS
 • CU10  SAFETY AT WORK PLACE PRACTICE SUPERVISION

Tempoh latihan: 12 bulan

TAHAP 4, DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA

TAHAP 4 : JAMINAN KUALITI INDUSTRI

UNIT PEMBELAJARAN

 • CU1  CUSTOMER REQUIREMENT ESTABLISHMENT
 • CU2  PRODUCT CONTROL PLAN ESTABLISHMENT
 • CU3  MANUFACTURING / SYSTEM AUDIT
 • CU4  CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT
 • CU5  MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS (MSA)
 • CU6  NON CONFORMITY ASSESSMENT
 • CU7  CUSTOMER FEEDBACK ANALYSIS
 • CU8  QUALITY ASSURANCE DOCUMENT CONTROL
 • CU9  STATISTICAL PROCESS CONTROL ANALYSIS (SPC)
 • CU10  SUPPLIER QUALITY ASSURANCE
 • CU11  PRODUCT LIABILITY ANALYSIS

Tempoh latihan: 1 tahun 3 bulan
Bagi pelatih Tahap 4 Diploma Kemahiran Malaysia, selepas terampil untuk penilaian ini, pelatih perlu menjalani latihan industri dan membuat projek akhir untuk melayakkan pelatih dianugerahkan Diploma Kemahiran Malaysia oleh JPK.